לוח אימונים שבועי


Time ראשון שני שלישי רביעי חמישי
05:00 – 06:00
אימון מתקדמים,ת"א
05:30 עד 07:00
06:00 – 07:00
19:00 – 20:00
אימון מתחילים, הרצליה
19:00 עד 20:15
20:00 – 21:00  אימון מתחילים גליל ים
20:45 עד 22:00

21:00 – 22:00

22:00 – 23:00