מרוץ סובב עמק 2015


פרסום האירועים באתר "לרוץ עם משה"  ניתנים לשינוי, מומלץ לוודא קיום האירוע ושעתו על פי המידע באתר האירוע ופרטי הקשר המפורסמים בו. קבוצת הריצה "לרוץ עם משה" איננה אחראית לתוכן האירוע, הפעילות וקיומו