תקנון אתר

מבוא
אתר RunWithMoshe המופעל על ידי משה פרץ מספר ח.פ 037614062 – משמש כבית לרצים באופן כללי ולחברי קבוצות הריצה שלנו באופן פרטני. באתר ניתן להירשם לחצי מרתון פארק הירקון ו/או לקנות פריטי לבוש של קבוצות הריצה שלנו

טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תנתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה.

הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כתובת בית העסק
רחוב שלומציון המלכה 46 תל אביב – טלפון 0528241124

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחיר המוצרים כולל מע"מ. אין אפשרות למשלוח אלא בהספקה על ידי בעל האתר. ניתנת אפשרות לאיסוף עצמי.

זמני אספקה

מועדי אספקת ההרשמה למרוץ חצי מרתון פארק הירקון הינו במועד המרוץ עצמו. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום המרוץ במועד שנקבע, האתר מטעמה של המפעילים יבטל את העסקה,  וישיב לנרשם את מלוא כספו.

ביטול עסקה

1.      ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

2.      הודעה על הביטול תימסר דוא"ל/דואר/טלפון.

3.      בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול של 20 ש"ח

4.      בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

5.     החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

8.      סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן

מלאי

האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

1.       החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2.       החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

סמכויות שיפוט

כל סכסוך משפטי יידון באחת מערי המחוז ת"א, ירושלים, באר שבע או חיפה.

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי התקן בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL. . במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

מדיניות הפרטיות באתר RunWithMoshe

RunWithMoshe מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה.
במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות עימך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך.
השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונית המתקבים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשרותים הטעונים רישום.
הואיל ו RunWithMoshe יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת ייתכן ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות.
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של RunWithMoshe
אינך נדרש על פי חוק למסור את המידע אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
בעת השימוש באתר יכול להצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר וכו'.
השימוש בנתונים הללו ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות הזו או על פי הוראות כל דין וזאת במטרה לאפשר לך להשתמש בשירותים של האתר כדוגמת פורומים, מבצעים וכו'.
בנוסף לאפשר ליצור עמך קשר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות המפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית או לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

תגובה אחת

השאר לנו תגובה

Your email is never published nor shared. Required fields are marked (Required)